Donnschtig Jass Daten

Datum

Zeit

Event

Ort

22. März

20.15

Training + Info  Jass Turnier

Zürichhaus

13. April

19.00

Jass Turnier

Aula

19. Juli


Jassen im Wallis

Public Viewing in Oberrieden

23-27.Juli


Eventl. Dunnschtig Jass

in Oberrieden

16. Aug


Eventl. Jassen in Heiden oder Speicher

Public Viewing in Oberrieden